50

Vi i Kista - - NYHETER -

KILO­ME­TER

ny cy­kel­väg be­hövs i lä­net var­je år om väg­nä­tet ska va­ra fullt ut­byggt en­ligt plan till 2030. 2015 åt­gär­da­des 28,5 kilo­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.