MER Bi­lar­na

Vi i Kista - - NYHETER -

FORSKNINGSINSTITU

TET Vik­to­ria Swe­dish ICT har sex bi­lar i Stock­holm och yt­ter­li­ga­re sex bi­lar för­de­la­de på Uppsala och Gö­te­borg som del­tar i för­sö­ken. GRANN­STÖ­DET Spånga-Tens­ta sam­ar­be­tar med po­li­sen. Var­je var­dag mel­lan 10.00 och 14.00 åker man runt i om­rå­den i Spånga och Tens­ta för att hål­la ut­kik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.