Språkcafé i Akalla by

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Kis­ta Sports Club bju­der in till kost­nads­fritt språkcafé på tis­da­gar kloc­kan 16-19 i Akalla by. Här går det att få lät­ta­re svenska­lek­tio­ner och läx­hjälp.

Fram­för allt går det bra att ba­ra sit­ta ner, ka och träf­fa nya män­ni­skor.

Sports Club som dri­ver Akalla bys café bju­der på kaf­fe, te, dryck och nå­gon ka­ka. Al­la är varmt väl­kom­na! Mer in­for­ma­tion ge­nom akal­la­by@ hot­mail.com el­ler Son­ja 070-713 74 44.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.