Po­pu­lä­ra jul­lov­s­jobb

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Är du född år 2000, 1999, 1998 el­ler 1997 och bor i Akalla, Hus­by, Kis­ta el­ler Rin­ke­by?

Då har du möj­lig­het att sö­ka jul­lov­s­jobb. Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning kom­mer att er­bju­da jobb till ca 100 ung­do­mar un­der jul­lo­vet.

På si­dan stock­holm.se/jul­lov­s­job­bi-rin­ke­by-kis­ta kan du lä­sa mer om jul­lov­s­job­ben och skic­ka in din an­sö­kan. Sista da­gen att an­sö­ka är den 28 ok­to­ber.

Fo­to Mal­colm Jacob­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.