Åter­vinn din fall­frukt till mil­jö­vän­ligt biobräns­le

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

He­la hös­ten kan du läm­na fall­frukt på fem av Stock­holm Vat­tens åter­vin­nings­cen­tra­ler. Fruk­ten rö­tas till bi­o­gas, som är ett mil­jö­vän­ligt driv­me­del för bland an­nat ut­pla­ce­ra­de fram till jul på åter­vin­nings­cen­tra­ler­na i Brom­ma, Lövs­ta, Öst­ber­ga, Sät­ra, samt på ÅVC Träd­gård i Van­tör. För­ra året läm­na­des 235 ton fall­frukt in, på det kan du kö­ra en bi­o­gas­bil el­va varv runt jor­den! Läs mer på stock­holm­vat­ten.se/ fall­frukt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.