Nu kan du an­sö­ka om kul­tur­stöd

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Fun­de­rar du el­ler din för­e­ning på att sö­ka kul­tur­stöd el­ler ut­veck­lings­stöd för att gö­ra en fö­re­ställ­ning, kon­sert el­ler upp­gra­de­ra er scen­tek­nik? Und­rar du vad du kan sö­ka för och hur du gör? Då kan du kom­ma och träf­fa vå­ra hand­läg­ga­re vid nå­got av vå­ra öp­pet hus-till­fäl­len och få in­di­vi­du­ell råd­giv­ning. Be­sök stock­holm.se/kul­tur­stod för ak­tu­el­la da­tum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.