Vill du hjäl­pa till?

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

och hjälp­or­ga­ni­sa­tio­ner som du kan kon­tak­ta om du vill bi­dra för att ny­an­län­da ska kän­na sig väl­kom­na i sitt nya hem­land. Stock­holms stad har ett sam­ar­be­te med Vo­lon­tär­by­rån som sam­ord­nar kon­tak­ter mel­lan vo­lon­tä­rer och or­ga­ni­sa­tio­ner. Läs mer på vo­lont­ar­by­ran.org.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.