Sta­dens bud­get för 2017

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

bor­gar­råd ma­jo­ri­te­tens bud­get­för­slag för år 2017. Ef­ter det läm­nar op­po­si­tions­par­ti­er­na si­na bud­get­för­slag. 16–17 no­vem­ber kan du föl­ja kom­mun­full­mäk­ti­ges de­batt och be­slut.

Läs mer lö­pan­de på stock­holm. se/ bud­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.