Hur är tra­fik­lä­get där du bor?

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Oav­sett om du re­ser med kol­lek­tiv­tra­fik, cy­kel, bil el­ler kom­bi­ne­rar färd­sät­ten kan du få sam­lad in­for­ma­tion om det ak­tu­el­la tra­fik­lä­get i Stock­holm. Pla­ne­ra din re­sa på tra­fi­ken.nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.