Jär­va Café-mö­te

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Jär­va Café-mö­te med in­led­ning och dis­kus­sion med fors­ka­ren Jan-Erik Lindh, som un­der fle­ra år har stu­de­rat Jär­va­lyf­tet. Om Rin­ke­by-Kis­ta Stads­dels­nämnds lo­ka­la ut­veck­lings­plan är klar hop­pas vi även att den­na ska pre­sen­te­ras och dis­ku­te­ras. Ons­dag 26/10 kloc­kan 18.00 i Hus­by träff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.