MER Fu­el to the Fi­re

Vi i Kista - - KULTUR -

NA­TA­SCHA Sadr Hag­hig­hi­an är en konst­när som le­ver och ar­be­tar i Ber­lin.

HAG­HIG­HI­AN ska­par in­om om­rå­de­na vi­deo, per­for­man­ce, da­tor, och ljud. Hen­nes två-ka­nals vi­de­o­pro­jek­tion Em­pi­re of the Sen­se­less del II (2006) finns re­pre­sen­te­rad i den per­ma­nen­ta sam­ling­en på Mu­se­um of Mo­dern Art i New York.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.