Op­ti­mism in­för av­gö­ran­det

Vi i Kista - - SPORT -

FOTBOLL. Det blir en helt av­gö­ran­de kval­match mel­lan Kis­ta Ga­laxy och He­by på lör­dag kloc­kan 11.30. Hem­ma­la­get mås­te vin­na för att bli kvar i di­vi­sion 3, He­by går upp om de spe­lar oav­gjort el­ler vin­ner.

I and­ra kvalom­gång­en sprang Ga­laxy över Hang­var, se­ger­siff­ror­na skrevs 7-0. Ett en­da mål i förs­ta halv­lek följ­des av sex i den and­ra. Spe­lar­na viss­te dock att mål­skill­na­den sak­na­de be­ty­del­se ef­tersom He­by ti­di­ga­re på da­gen spe­lat bort Spånga, 2-1.

– Vi vil­le än­då de­mon­stre­ra för He­by vad vi kan, sä­ger trä­na­ren Ro­bel Ala­zar. Jag kän­ner mig gans­ka lugn. Vi un­derskat­tar in­te He­by. Käns­lan är än­då att vi är ett bätt­re lag, är mer flex­ib­la i vårt sätt att spe­la och ska vin­na kval­fi­na­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.