Tår­ta med kros­sat glas

Vi i Kista - - BOSTAD - RE­CEPT: KO­KA­I­HOP

En tår­ta som kom­mer smäl­la hat­tar­na, lö­stän­der­na och pe­ru­ker­na av di­na gäs­ter! Tidsåt­gång: ca 90 mi­nu­ter.

4 ägg 2 dl strö­soc­ker 1 dl ve­te­mjöl 1 dl po­ta­tis­mjöl 2 tsk bak­pul­ver röd hus­hålls­färg

SOCKERGLAS

5 dl vat­ten, 5 msk glu­kossi­rap 4 dl strö­soc­ker ter­mo­me­ter till ka­ra­mell­kok ol­ja, alu­mi­ni­um­fo­lie

FÄRSKOSTKRÄM

100 g osal­tat smör 300 g färskost, na­tu­rell 3,5 dl flor­soc­ker 1 tsk va­nilj­soc­ker 1 ci­tron, ska­let

SÅ HÄR GÖR DU:

Vis­pa ägg och soc­ker pö­sigt. Blan­da mjöl, bak­pul­ver och po­ta­tis­mjöl. Vänd ner det i sme­ten och blan­da om väl, fär­ga med röd hus­hålls­färg. Häll i en smord och brö­ad form. Gräd­da i 175 gra­der i ned­re de­len av ug­nen ca 4050 mi­nu­ter. Låt ka­kan vi­la 5–10 mi­nu­ter in­nan du stjäl­per los­sar den. Låt sval­na helt in­nan du de­lar bott­nar­na. Till glas­splitt­ret ko­kar du upp vat­ten, glu­kossi­rap och soc­ker i en gry­ta. Mät med en hus­hålls­ter­mo­me­ter och när den vi­sar över 145 gra­der, slår du soc­kers­me­ten i en form som du täckt med lätt ol­jad alu­mi­ni­um­fo­lie. Låt stel­na och sval­na.

Vis­pa ihop färskost­krä­men bred tun­na la­ger mel­lan bott­nar­na och täck ka­kan med res­ten av krä­men. Kros­sa se­dan soc­ker­gla­set och de­ko­re­ra tår­tan, stänk li­te blod över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.