Be­rät­tar­kurs på Höst­lo­vet

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Vill du bli be­rät­ta­re och få ex­tra jobb på bib­li­o­te­ket? Är du mel­lan 15 och 25 år, har liv­lig fan­ta­si och tyc­ker det är kul att stå på scen men vå­gar in­te ta ste­get? El­ler in­ser du att kons­ten att be­rät­ta kan gyn­na dig i sko­lan och se­na­re i ar­bets­li­vet? Vill du lä­ra dig att be­rät­ta så att and­ra lyss­nar? Väl­kom­men till vår be­rät­tar­kurs för ung­do­mar på höst­lo­vet med Ag­nes Rehn, er­fa­ren sa­go­be­rät­ta­re som un­der fle­ra år har be­rät­tat sa­gor för barn på Stads­bib­li­o­te­ket. Ef­ter att du har gått tre­da­gars­kur­sen kan du in­gå i ett be­rät­tar­nät­verk och hål­la i sa­gostun­der på bib­li­o­tek i Jär­va­om­rå­det. Tis­dag 1 no­vem­ber 13.30–17.00. Ons­dag 2 no­vem­ber 10.00–13.30. Tors­dag 3 no­vem­ber 10.00–13.30. Plats: Kis­ta bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.