Ka­baré

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Le­na Berg­vall-Velt­man och Sis­si Gran­rot sjung­er Barbro Hör­berg, en ka­baré om var­da­gens ve­mod där re­la­tio­ner och kär­lek är den rö­da trå­den. Öv­ri­ga med­ver­kan­de är Mats ”Gaf­fa” Karls­son på pi­a­no och gi­tarr och Mats Ahls­berg på bas. Kloc­kan 14.00 Eg­ge­by Gård, Jär­va Folkets Park. Café Grön­ling­en är öp­pet kloc­kan 13–16. En­tré 60 kr. Mer in­for­ma­tion: www.eg­ge­by.se el­ler tel 08-752 09 10. Ett pro­gram med sång­er av Barbro Hör­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.