GRAT­TIS

Vi i Kista - - FAMILJ -

Grat­tis Ibra­him som blir 6 år 2 no­vem­ber. Må Al­lah skyd­da och be­va­ra dig öns­kar Hooyo macaan och res­ten av fa­mil­jen.

Stort grat­tis äls­ka­de Cal­le plutt som fyl­ler 3 år 1 no­vem­ber! Kra­mar från mam­ma, pap­pa, far­mor, far­far, Jan­ne, Cat­hi, Ca­ro­la, Eva och Jan, ku­si­ner, mor­brö­der, fast­rar, Ma­lin och öv­rig släkt och vän­ner.

Grat­tis äls­ka­de Ed­vin 3 år den 5/11. Vi äls­kar dig och öns­kar dig en top­pen­dag! Mam­ma, pap­pa och lil­le­bror Lucas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.