PÅ RIN­KE­BY BIB­LI­O­TEK

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Hal­lo­ween

För dig som är 7–13 år! Ra­di­o­te­a­ter I fem de­lar – spö­ken i ma­ski­nen Mån­dag 31 ok­to­ber kl 11.30 Tors­dag 3 no­vem­ber kl 11.30 Fre­dag 4 no­vem­ber kl 10.30

Hal­lo­ween­pys­sel

Mån­dag 31 ok­to­ber kl 13.00

Dans Ra­dio Amo­re

Dans­fö­re­ställ­ning om kär­lek för 6–10 år i Rin­ke­by­sa­len. För­an­mä­lan krävs. Fö­re­ställ­ning­en är 35 mi­nu­ter. Tis­dag 1 no­vem­ber kl 10.00 och kl 13.00.

Sa­gor på so­ma­lis­ka

För 2–3-åring­ar. För­an­mä­lan krävs. Ons­dag 2 no­vem­ber kl 10.00–11.00.

Sa­gor på ara­bis­ka

Från 4 år. För­an­mä­lan krävs. Tors­dag 3 no­vem­ber kl 10.00–11.00.

Bok­fi­ka med te­ma spök­böc­ker

Tors­dag 4 no­vem­ber kl 15.00.

Filmfes­ti­val

Ho­tell Tran­syl­va­ni­en kl 11.00. Hocus Pocus kl 13.00. Ed­ward Scis­sor­hands kl 15.00.

För­fatt­ar­be­sök

Le­na Oll­mark kom­mer och be­rät­tar spök­histo­ri­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.