MER Rin­ke­by Folkets Hus

Vi i Kista - - REPORTAGE -

RIN­KE­BY Folkets Hus in­vig­des 1986 och är en del av den gam­la svens­ka Folkets Hus rö­rel­sen som har si­na röt­ter i svensk ar­be­tar­rö­rel­se. Det första Folkets Hus bygg­des 1892 i Mal­mö. 40 år se­na­re var det så många stä­der som ha­de fått Folkets Hus att man bil­da­de Folkets Hus för­e­ning­ar­nas Cen­tral­or­ga­ni­sa­tion (FHC). FHC fick se­na­re nam­net Folkets Hus för­e­ning­ar­nas Riks­or­ga­ni­sa­tion (FHR).

IDAG är runt 60 för­e­ning­ar med­lem­mar i Folkets Hus i Rin­ke­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.