= en­dast för tje­jer

Vi i Kista - - REPORTAGE -

Un­der höst­lo­vet hän­der det en mas­sa ro­li­ga, spän­nan­de kul­tur- och sportak­ti­vi­te­ter på vå­ra öpp­na fri­tids­verk­sam­he­ter. Så som: pys­sel, film, bak­ning, fi­fa tur­ne­ring­ar och fle­ra oli­ka ut­flyk­ter. Al­la vå­ra ”Bra stäl­len” har ge­ne­rö­sa öp­pet­ti­der och fle­ra av verk­sam­he­ter­na har en ut­vald dag i vec­kan som rik­tar sig spe­ci­ellt till tje­jer.

AL­LA ÅLD­RAR Parkle­ken Rin­ken

Mel­lan Ny­brokro­ken och Stor­by­plan 08-508 01 676

FÖR DIG 10–12 ÅR Husby ung­doms­gård

Ed­vard Gri­egs­gång­en 26. 08-508 45 068

Husby ung­doms­gård

Kis­ta ung­doms­gård/ KFUM-går­den

Jyl­lands­ga­tan 16 08-752 64 56, www.kfum-gar­den

Kfum-går­den Kis­ta

Rin­ke­by ung­doms­gård

Rin­ke­by­strå­ket 53 08-508 01 482 Rin­ke­by ung­doms­gård

FÖR DIG 13–15 ÅR Akal­la ung­doms­gård

Si­be­li­us­gång­en 11 08-508 01 800 Akal­la ung­doms­gård Ons 17–21.30 Tjej­k­väll

Husby ung­doms­gård

Ed­vard Gri­egs­gång­en 26 08-508 45 068, Husby ung­doms­gård Tor 18–21 Tjej­fo­rum

Kis­ta ung­doms­gård/ KFUM­går­den

Jyl­lands­ga­tan 16 08-752 64 56 www.brom­ma.kfum.se Kfum-går­den Kis­ta

Rin­ke­by ung­doms­gård

Rin­ke­by­strå­ket 53 08-508 01 482 Rin­ke­by ung­doms­gård Mån 18–21 Tjej­fo­rum

FÖR DIG 16–19 ÅR Re­actor i Husby

Ed­vard Gri­egs­gång­en 1. 08-508 01 160 Re­actor Kul­tur­hus Mån 19–23 Tjej­k­väll

Ung­do­mens hus i Rin­ke­by

Rin­ke­by­strå­ket 53 08-508 41 490 Rin­ke­by Ung­do­mens hus Mån 17–22 Tjej­k­väll

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.