För ung­do­mar 12-21 år som be­hö­ver ex­tra stöd

Vi i Kista - - REPORTAGE -

Tennis För dig som be­hö­ver ex­tra stöd från 12 år. Ta på dig mju­kis­byx­or el­ler gym­nas­tik­klä­der. Tid: tors­dag 3 no­vem­ber kl. 13.30–16.00 Plats: Ung­do­mens hus i Rin­ke­by Kon­takt: Cat­hy 08-508 01 070

Electric - stads­de­lens ung­doms­gård för ung­do­mar med funk­tions­ned­sätt­ning över 12 år. På Electric kan du kö­pa enkla­re mat ex. pi­rog, piz­za & to­ast. Fre­dag 28/10 har Electric Hal­lo­ween-di­sco och lör­dag 30/10 Hal­lo­ween-bak och ser på pas­san­de film. Plats: Akal­la by, Akal­lasti­gen 14

Kon­takt: 08-752 08 49, 076-825 15 89, electricung.ung­doms­gard På höst­lo­vet har Electric öp­pet: tis­dag kl. 17–20.30, tors­dag kl. 17.00–20.30, fre­dag kl. 18.00–21.30 och lör­dag kl. 13.00–18.00. (Lör­dag 5/11 är Al­la hel­gons dag och då är det stängt).

Tips! En hem­si­da med ak­ti­vi­te­ter att gö­ra på fri­ti­den: www.fri­tidsna­tet.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.