Låt igel­kot­tar­na kvar­ta hos dig i vin­ter

Vi i Kista - - BOSTAD - TIPS: ODLA.NU

ORD­NA vin­ter­ly­or för igel­kot­tar­na i tor­ra och var­ma ut­rym­men, gär­na fyll­da med löv och halm, till ex­em­pel un­der al­tan­golv el­ler en låg trap­pa. Man kan även in­ve­ste­ra i ett igel­kotts­hus, en åretrunt­bo­stad, som även är bra un­der som­ma­ren, sär­skilt un­der kal­la och reg­ni­ga pe­ri­o­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.