7 MI­NU­TER

Vi i Kista - - DIREKTPRESS -

tar det att åka till Barkar­by han­dels­plats från Tens­ta med bil. Med buss och tåg tar det mel­lan 35 mi­nu­ter och 80 mi­nu­ter. Men för­sla­get om en buss­lin­je mel­lan Tens­ta och Barkar­by av­slogs i nämn­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.