Kistas stjär­nor

Vi i Kista - - DIREKTPRESS -

Tyc­ker du om att sjunga och dan­sa? 10 tis­da­gar kloc­kan 15.00–16.30 kan du som är mel­lan 9-14 år lå­na bib­li­o­te­kets lo­kal som kal­las för Black­box. Här kan du spe­la mu­sik, sjunga och trä­na skö­na dans­mo­ves. Den 13 de­cem­ber blir det av­slut­nings­fram­trä­dan­de på sto­ra Scen. Då kan du som vill upp­trä­da på bib­li­o­te­kets med ett sång- el­ler dans­num­mer. Vi ses!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.