Pro­gram­me­ring för barn

Vi i Kista - - DIREKTPRESS -

Mån­da­gar i höst. Nu har du chan­sen att pro­va på att pro­gram­me­ra! I Sve­ri­ge kom­mer det i fram­ti­den att be­hö­vas många nya pro­gram­me­ra­re. Vill du lä­ra dig hur man gör och är 10–12 år, an­mäl dig till vår pro­gram­me­rings­kurs för barn. Gör ett eget spel, ska­pa en blogg el­ler ko­da i HTML och Ja­va­script! För barn som är 10– 12 år gam­la. Gra­tis men be­grän­sat an­tal plat­ser. Mån­da­gar kloc­kan 17.00–18.30 på Rin­ke­by bib­li­o­tek från den 10 okt. An­mäl dig ge­nom att mej­la pro­gram­me­ring@spang­a­redcross.se. Väl­kom­na! Plats: Rin­ke­by bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.