För­fatt­ar­be­sök med Le­na Oll­mark!

Vi i Kista - - DIREKTPRESS -

Vill du hö­ra nå­got rik­tigt läs­kigt? Då får du in­te mis­sa när skräck­mäs­ta­ren Le­na Oll­mark kom­mer hit och be­rät­tar spök­histo­ri­er. Hon kom­mer ock­så att be­rät­ta om Frost­bit­na - den tred­je de­len i den läs­ki­ga Firn­bar­nen­se­ri­en. Ål­der: 7–13 år. Da­tum: Sön­dag den 6 no­vem­ber kloc­kan 13.00. Ing­en för­an­mä­lan krävs. Väl­kom­na! Plats: Rin­ke­by bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.