Ma­ni­fes­ta­tion

Vi i Kista - - DIREKTPRESS -

Ma­ni­fes­ta­tion med över­läm­ning av hy­res­gäs­ter­nas krav till D. Car­ne­gie & Co med sam­ling på tor­get vid fö­re det­ta Tem­po, Hus­by T, upp­gång Ber­gen­g­a­tan, ar­ran­ge­rad av bo­en­de i Ak­tions­grup­pen för bo­stä­der på li­ka vill­kor och Nor­ra Jär­va Stads­dels­råd. Så­väl D. Car­ne­gi­es led­ning som nya hu­vud­ä­ga­ren Black­sto­ne har bju­dits in. Tors­dag 10 nov kloc­kan 16.30–18.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.