MER 10 tips till ett enkla­re hem

Vi i Kista - - VI I SUNDBYBERG -

HA ETT kre­a­tivt mö­te! Vad vill al­la kun­na gö­ra hem­ma? Ri­ta upp och tes­ta att flyt­ta runt möb­ler­na på pap­per. IHOPFÄLL- och sta­pel­ba­ra möb­ler är tack­sam­ma. SKA DU kö­pa nya möb­ler? In­ve­ste­ra gär­na i mo­du­ler som kan flyt­tas. SOR­TE­RA, märk och glöm bort pap­per och min­nes­sa­ker som du säl­lan be­hö­ver ta fram. SÄTT UPP kro­kar med en skylt el­ler en teck­ning var i hal­len: nyck­lar, bil­nyck­lar, hör­lu­rar och lad­da­re. LÄGG till­ba­ka rätt sak på rätt plats. FÖR­VA­RING i fot­pal­lar och dy­likt är per­fekt för lek­sa­ker. FIXA al­la slad­dar! Hem­met blir dess­utom lätt­stä­dat. VÅ­GA FLYT­TA MÖB­LER­NA UT­AN­FÖR ”SI­NA” RUM. En sof­fa i sov­rum­met el­ler en säng i var­dags­rum­met gör ing­en il­la. TÄNK UT­AN­FÖR BOX­EN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.