MER Fak­ta om be­grav­nings­plat­sen

Vi i Kista - - SPORT -

■ TO­TALT ska be­grav­nings­plat­sen rym­ma cir­ka 20 000 gra­var, varav cir­ka 9 000 ska va­ra kist­gra­var. ■ BE­GRAV­NINGS­PLAT­SEN ska även in­rym­ma ser­vice- och ce­re­mo­ni­bygg­na­der samt min­neslun­dar. ■ PLA­NEN är att be­grav­nings­plat­sen ska byg­gas i etap­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.