Sve­rige­bil­den har fått sig en törn

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Re­por­ter Kerstin Gustafs­son

Sve­ri­ge be­trak­ta­des länge som ett fö­re­gångs­land ut­om­lands. ”Åh, Sve­ri­ge”, har det lå­tit, ”Olof Pal­me och Ing­mar Berg­man.” (För­u­tom Björn Borg och Zla­tan.) ”Ett ci­vi­li­se­rat sam­häl­le”, me­na­de många. Ibland har jag tyckt att be­und­ran va­rit oför­tjänt, men jag har ock­så känt mig stolt över vårt väl­färds­sam­häl­le. (På se­na­re tid allt­mer säl­lan.) Men nu har det hänt nå­got. Sve­rige­bil­den har fått sig en törn. Minst sagt. Nu ver­kar SD:s bild av svens­ka sam­häl­let va­ra den som manglas ut över värl­den.

The Daily Ex­press, brit­tisk dags­tid­ning, be­skri­ver ett ”Sve­ri­ge i ka­os” med en po­lis som för­lo­rat kon­trol­len. I en in­ter­vju i Fox Bu­si­ness be­rät­tar en fil­ma­re om Sve­ri­ges ”no-go­zo­nes”. Om­rå­den dit in­te ens po­li­sen törs åka. Gis­sa om Tens­ta, Rin­ke­by och Hus­by in­går där? Såklart.

Fle­ra ex­em­pel finns i en ar­ti­kel om Sve­ri­ges nya ryk­te på Vice, en ka­na­den­sisk-ame­ri­kansk sajt. De ger en mot­bild och kon­sta­te­rar att me­dia skri­ver myc­ket om ”no-go-zo­nes”, men säl­lan in­ter­vju­ar dem som bor där. Men det går ju att änd­ra på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.