MER MBU

Vi i Kista - - NYHETER -

PRO­JEK­TET star­ta­de en gång i Gö­te­borg och där är man nöj­da med ut­fal­let av träf­far­na. MBU Jär­va har fun­nits i någ­ra år och är in­spi­re­rat av verk­sam­he­ten i Gö­te­borg. DET här var ung­do­mar­nas tred­je träff av tio, den­na gång på Jo­han­nes brand­sta­tion och SOS-cen­tra­len i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.