MER Att tän­ka på in­nan

Vi i Kista - - BOSTAD -

ta re­da på hur många rul­lar ta­pet som be­hövs bör­jar du med att mä­ta upp ytan, höj­den och bred­den. ta­pet är of­tast runt en halv­me­ter bred och 10 me­ter lång. mås­te möns­ter­pas­sas be­hövs li­te ex­tra. vil­ket par­ti var­je rul­le till­hör, det gör du på batch-num­ret som står på eti­ket­ten. Det­ta för att möns­ter el­ler färg in­te ska skil­ja sig åt.

FÖR ATT EN RUL­LE

OM TA­PE­TEN KON­TROL­LE­RA

URBANT.

FOTO: MR PERSWALL

Rug­gigt kargt ut­an att kän­nas kallt i vin­terns be­tongtrend.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.