De­mon­stra­tion

Vi i Kista - - NYHETER -

Hy­res­gäs­ter­na i Hus­by sam­lar in namn in­för de­mon­stra­tio­nen ut­an­för fas­tig­hets­bo­la­gets D. Car­ne­gi­es kon­tor. Ak­tions­grup­pen för bo­stä­der på li­ka vill­kor, som bil­dats av bo­en­de i D. Car­ne­gie, är till­sam­mans med Nor­ra Jär­va stads­dels­råd, ar­ran­gö­rer. Un­der de­mon­stra­tio­nen kom­mer D. Car­ne­gi­es kon­tor att va­ra stängt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.