Stenka­ke­träff med me­lo­dikryss

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Skiv­kus­ken Bengt Run­dquist spe­lar gam­la go­ding­ar från 20-tal till 50-tal sam­ti­digt som du lö­ser ett me­lo­dikryss. Vi bju­der på kaf­fe och våff­la. Kl 14 i Stu­di­on, Eg­ge­by Gård, Jär­va Fol­kets Park. Café Grön­ling­en är öp­pet kl 13–16. En­tré 60 kr. Mer in­for­ma­tion: www.eg­ge­by.se el­ler tel: 08-752 09 10.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.