Bok­fi­ka på Hus­by bib­li­o­tek

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

För dig som är 7–11 år och äls­kar att lä­sa! Vi träf­fas och ger varand­ra bok­tips och fikar till­sam­mans. Ta gär­na med nå­gon fa­vo­rit­bok att tip­sa om. Kl 13–14. Välkommen till Hus­by bib­li­o­tek!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.