Unga för­fat­ta­re i Or­ten

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Välkommen till UFO – Unga för­fat­ta­re i Or­tens skri­var­cir­kel på Tens­ta bib­li­o­tek. Är du en bli­van­de po­et? För­fat­ta­re? El­ler ald­rig skri­vit ett ord in­nan men vill tes­ta? Då har du kom­mit rätt. Var­je må­nad möts vi på bib­li­o­te­ket för att tes­ta nya skrivöv­ning­ar. Har du även en halv­fär­dig text du vill ha hjälp med, ta med den! Skri­var­cir­keln är gra­tis och är rik­tad till dig som är 13 år och upp­åt. Vi bjus­sar på fi­ka. Mer in­fo el­ler vill du an­mä­la dig? Mai­la el­ler ring till tal.lewin­sky@stock­holm. se el­ler telnr 076-1230626. Du kan ock­så frå­ga oss på bib­li­o­te­ket. Väl­kom­na! Tid: 16.30–18.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.