Ö-Värl­den

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Ett mu­sik­pro­jekt i stän­dig för­vand­ling av och med jazz­mu­si­kern Ör­jan Hul­tén och en rad spän­nan­de mu­si­ker. Kon­ser­ten in­ne­hål­ler kur­disk pop, svensk folk­mu­sik, tra­di­tio­nel­la in­stru­ment från Moçam­bi­que och Syd­af­ri­ka blan­dat med im­pro­vi­se­rad jazz. Med­ver­kan­de är Ta­ra Rasul, sång, Ör­jan Hul­tén, sax­o­fo­ner, Filip Augustson, bas, och Cel­so Paco, per­cus­sion, sång m. m. Kl 14. Lo­kal: Stu­di­on, Eg­ge­by Gård, Jär­va Fol­kets Park. Café Grön­ling­en är öp­pet kl 13–16. En­tré 60 kr. Mer in­for­ma­tion: www.eg­ge­by.se el­ler tel 08-752 09 10.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.