Byt lek­sa­ker med Re­toy

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Ta med lek­sa­ker du in­te le­ker med läng­re och byt till ro­li­ga­re. Du kan ska­pa nya kre­a­tio­ner av tra­si­ga lek­sa­ker och åter­vun­net ma­te­ri­al i Re­toy Lab. Det kom­mer även fin­nas en ge-sta­tion där bar­nen kan ge lek­sa­ker till barn som be­hövt fly. Här kan du all­tid le­ka och lä­ra dig mer om di­na rät­tig­he­ter. Kul för bå­de barn och miljö! Varmt väl­kom­na! Tid: 12–14. Plats: Kis­ta bib­li­o­tek.

TE­A­TER. ”Sig­ges hem­lig­he­ter”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.