Täv­la i jul­rim

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

Bru­kar du i rimstu­gan do­mi­ne­ra? Kan di­na jul­ver­ser pa­ke­tets innehåll på rätt sätt maske­ra? Då är det­ta täv­ling­en för dig. Här täv­lar du var­je vers för sig. Skriv ett jul­rim till en klapp. Skic­ka till oss via mejl in­te lapp. Om vi gil­lar det du skri­vit. Kan du kam­ma hem biljetter till ”Snö­vit”.

ju­len här och det är hög tid att sät­ta igång med jul­be­sty­ren. Vi i Kis­ta gör det ge­nom att star­ta en läsar­täv­ling om bäs­ta jul­rim­met. Skriv ett rim till ett pa­ket in­ne­hål­lan­de årets jul­klapp, vr-glas­ö­go­nen, och skic­ka till tid­ning­en. En ju­ry väl­jer ut de tre bäs­ta rim­men. Förs­ta, and­ra och tred­je­pris­ta­ga­ren får fy­ra, tre re­spek­ti­ve två biljetter till pu­blik­re­pet av mu­si­ka­len ”Snö­vit” på Max­im­te­a­tern i Stock­holm den 21 och 22 de­cem­ber 2016. Lyc­ka till!

FOTO: MI­CHAEL ERHARDSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.