Bar­nen fix­a­de jul­stäm­ning

Det sägs att ju­len är till för bar­nen. Det stäm­mer i al­la fall i Rin­ke­by cent­rum där bar­nen fix­a­de årets jul­skylt­ning.

Vi i Kista - - FAMILJ - Jonas Carls­son jonas.carls­son@di­rekt­press.se 070-78 78 706

Det var för­sko­lan Tor­get i Rin­ke­by som stod för jul­skylt­ning­en i Rin­ke­by cent­rum vid Rin­ke­by torg.

I en och en halv må­nad höll de duk­ti­ga bar­nen på med ar­be­tet på årets te­ma snö­bol­lar.

– Vi är super­nöj­da, det har va­rit jät­te­ro­ligt, sä­ger Jen­ny Bern­ts­son som lett det konst­när­li­ga ar­be­tet med bar­nen.

Bar­nen var en­tu­si­as­tis­ka inför att se sitt ar­be­te och häng­de vid skylt­fönst­ret när Jen­ny lång­samt tog bort det som täck­te för jul­skylt­ning­en. Även om bar­nen tyck­te att det var ro­ligt med ar­be­tet, så var det även an­nat vid in­vig­ning­en som loc­ka­de.

– Jag vill ha pep­par­ka­kor! sa­de ett barn på frå­gan om det var ro­ligt att pyss­la med jul­sa­ker­na.

Bar­nen fick ock­så pep­par­ka­kor och dric­ka me­dan jul­mu­sik ström­ma­de ur hög­ta­la­re för att få till den där ex­tra jul­stäm­ning­en.

En re­pre­sen­tant för Rin­ke­by cent­rum var väl­digt nöjd med jul­skylt­ning­en, in­te ba­ra för att det var barn som låg ba­kom den.

– Vi var fö­re NK i år, sä­ger pro­jekt­le­da­ren för mark­nads­fö­ring i Rin­ke­by, Isa­bel En­berg, stolt.

Det var and­ra året i rad som jul­skylt­ning­en vid Rin­ke­by cent­rum sköt­tes av för­sko­le­barn.

JUL­GRAN. Be­hövs såklart.

FO­TO: JONAS CARLS­SON

EN­GA­GE­MANG. Bar­nen var som fast­klist­ra­de vid skylt­fönst­ret.

SNÖ­BOL­LAR. Årets te­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.