Är du oro­lig för din ung­dom?

Vi i Kista - - STOCKHOLMS -

Ibland kan man be­hö­va nå­gon att pra­ta med om hur det är att va­ra ton­års­för­äl­der.

I Fa­mil­je­hu­sen i Rin­ke­by och Hus­by ar­be­tar för­äld­raråd­gi­va­re som du kan träf­fa för en­skil­da sam­tal.

Du kan ock­så del­ta i träf­far till­sam­mans med and­ra ton­års­för­äld­rar,

Fa­mil­je­hu­set i Rin­ke­by

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.