I Rin­ke­by och Hus­by

Vi i Kista - - STOCKHOLMS -

Du har möj­lig­het att ringa till för­äld­raråd­giv­ning­en för att få råd­giv­ning via te­le­fon el­ler skic­ka e-post­med­de­lan­de till oss med di­na frå­gor och fun­de­ring­ar. Du kan ock­så an­mä­la in­tres­se för för­äld­ra­träf­far och bo­ka en­skil­da sam­tal. Ring 08-508 01 119 el­ler mejla fo­rald­ra­rad­giv­ning­en. rin­ke­by-kis­ta@stock­holm.se

Fa­mil­je­hu­set i Rin­ke­by nns på kår­bygränd 1 (Fol­kets hus), 2 trap­por, och i Hus­by på Ed­vard Gri­egs­gång­en 12.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.