Fixa ladd­plats

Vi i Kista - - STOCKHOLMS -

An­ta­let el­bi­lar ökar kraf­tigt. Den bäs­ta ladd­plat­sen är of­tast bi­lens or­di­na­rie par­ke­rings­plats. Att lad­da un­der nat­ten är en­kelt och bekvämt. Men hur går det till feb­ru­a­ri hålls in­for­ma­tions­kväl­lar om hur re­drag, ming­el och tid för att stäl­la frå­gor. ning av el­bi­lar.

Väl­kom­men på in­for­ma­tions­kväll i ti­ons­kväl­lar, läs mer och an­mäl dig på fix­a­ladd­plats.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.