Det blev jul än­då

Vi i Kista - - HEJKISTA - Re­por­ter An­na Wet­ter­gård

Iår ha­de jag be­stämt mig för att in­te drab­bas av julstress. Inga jul­klap­par. Ing­en jul­bak­ning. Jul­bord i form av knyt­ka­las. Men vad bra, tänk­te jag. Då har jag ju tid att stä­da or­dent­ligt! Och sat­te igång i ena än­den av hu­set. Och så kom den smy­gan­de än­då, julstres­sen. ”Har jag väl stä­dat här får jag väl stä­da där ock­så. Och har jag gjort det här får jag väl gö­ra det där…” och så vi­da­re.

Pro­jek­tet blev stör­re och stör­re. Tills jag ba­ra la­de av. Plöts­ligt var det vin­ter­sol­stånd. Och så vän­de det och blev lju­sa­re. Och jag in­såg att min fa­milj nog hell­re har en glad jul än att det ska va­ra skrub­bat un­der bad­ka­ret.

Och tänk. Det blev jul än­då. Tom­ten kla­ra­de av att ta sig för­bi den ic­ke-pis­ka­de dörr­mat­tan.

Glög­gen var god trots att den ha­de stått på en ic­ke-tor­kad hyl­la i kö­ket. Och in­nan­för de ic­ke­put­sa­de fönst­ren lys­te ju­le­lju­sen än­nu kla­ra­re.

Man får nog in­se att julstress in­te kom­mer ut­i­från. Att den finns in­om en. Och att till slut får man ba­ra sä­ga till den att läg­ga av.

För al­las skull.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.