BK Jär­vas F17 tog USM-brons

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Jon­ny An­ders­son

Bas­kettje­jer­na i BK Jär­vas F17-lag fick brons­me­dal­jer med sig från årets ung­doms-SM i Norr­kö­ping.

– Vi var li­te be­svik­na, sä­ger coachen Rid­wan ”Rid­de” Chowd­hu­ry.

För­ra hel­gen av­gjor­des fi­nal­spe­let i Ung­doms-SM. Med en färsk fi­nal­se­ger i Stock­holms­slut­spe­let ha­de la­get för­hopp­ning­ar, men en hård nöt att knäc­ka i den in­le­dan­de se­mi­fi­na­len. Mot plant­sko­lan Sö­der­täl­je BBK.

Halv­vägs led­de Jär­va med 25–24.

– Vi tap­pa­de i tred­je pe­ri­o­den och är un­der med sju in­för den sista quar­tern där vi in­te får i bol­len, sä­ger coachen Rid­de Chowd­hu­ry. Spon­tant var käns­lan att vi för­lo­ra­de mat­chen mer än att Sö­der­täl­je vann den.

Han upp­skat­tar att Jär­va vin­ner två av tio mö­ten mot Sö­der­täl­je. Lik­väl var tje­jer­na be­svik­na över att man in­te gjor­de sin bäs­ta match den här gång­en. Sö­der­täl­je vann med 55–41.

– Vi ha­de in­te da­gen. Än­då lyc­ka­des spe­lar­na hit-

ta nytt fo­kus till brons­mat­chen, det är jät­te­bra, sä­ger Jär­vacoachen.

36–26 i halv­tid var en mar­gi­nal som stod sig ti­den ut mot Lu­leå Bas­ket. Slut­re­sul­ta­tet blev 66–56.

– Jag tyc­ker att vi ska va­ra hyf­sat nöj­da. Brons­me­dalj är bra och sum­me­rar en bra sä­song. Är man i ett fi­nal­spel mel­lan fy­ra lag vill man in­te va­ra la­get som åker hem ut­an me­dalj, sä­ger Rid­wan Chowd­hu­ry.

Sö­der­täl­je tog U17-gul­det via för­läng­nings­se­ger över Eos med 70–68.

Jag tyc­ker att vi ska va­ra hyf­sat nöj­da.

FOTO: BK JÄR­VA

FI­NAL FOUR. Rid­wan Chowd­hu­ry tog BK Jär­vas F17-lag till ett SM-brons.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.