Ut­sikt från åt­ton­de vå­ning­en

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

Mitt förs­ta hy­res­kon­trakt var en li­ten etta all­de­les vid Karl­bergs sta­tion. Den fick jag ef­tersom tant Holmström på vår ga­ta var hem­sa­ma­rit där och port­vakts­frun sa­de att de vil­le hy­ra ut till en or­dent­lig flic­ka. Det var som att vin­na på lot­to! Helt otro­ligt.

Mi­na 24 kvadrat låg nä­ra järn­vä­gen. När jag ha­de fönst­ret öp­pet och ett tåg pas­se­ra­de av­stan­na­de al­la sam­tal. Det gick in­te att över­rös­ta ovä­sen­det. Än­då tyck­te folk att jag var ga­len när jag flyt­ta­de där­i­från till för-or­ten. Jag tän­ker på det när jag står i en lä­gen­het i ett av de ny­bygg­da hu­sen på Rin­ke­by­ter­ras­sen. Lju­det från mo­tor­vä­gen är ingen­ting jäm­fört med hur jag ha­de det då.

Men när jag förs­ta gång­en såg att de bygg­de hus ovan­på E18 und­ra­de jag om man verk­li­gen kan bo ovan­på en mo­tor­väg? Visst går det. Lä­gen­he­ter­na är lju­sa och fi­na och ut­sik­ten, i al­la fall från åt­ton­de vå­ning­en, är fan­tas­tisk.

He­la Jär­va­fäl­tet bre­der ut sig och ko­lo­ni­lot­ter­na ser så him­la trev­li­ga ut. Tit­tar man åt rätt håll syns in­te mo­tor­vä­gen alls.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.