Står stil­la

Vi i Kista - - NYHETER -

De själv­gå­en­de bus­sar­na i Kis­ta kan in­te test­kö­ras ef­tersom Trans­port­sty­rel­sen in­te ger nå­got till­stånd. För­ra året rul­la­de två fö­rar­lö­sa mi­ni­bus­sar un­der en vec­ka för att vi­sa hur fram­ti­dens tra­fik kan se ut. I Kis­ta finns 5G – det nät som är en för­del i ut­veck­ling­en av tra­fik­sy­stem. Fö­re­ta­gen vill tes­ta och po­li­ti­ker­na är en­tu­si­as­tis­ka, men ing­et hän­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.