ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

... skrev vi om de Jär­va­bor och folk från and­ra de­lar av stan som ha­de kom­mit för att frå­ga ut Väns­ter­par­ti­ets le­da­re Jo­nas Sjöstedt (V) som be­sök­te Kis­ta. Mö­tet var det tred­je i ra­den med svensk-so­ma­li­er se­dan kon­flik­ten kring riks­dags­le­da­mo­ten Ami­neh Ka­ka­ba­veh (V) blos­sa­de upp i slu­tet april 2016.

FO­TO: IDA NILSING

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.