MER Stads­nä­ra od­ling­ar

Vi i Kista - - NYHETER -

kom­mu­ner har re­dan in­rät­tat håll­ba­ra stads­nä­ra jord­bruks­pro­jekt: Gottsun­da i Uppsa­la, Mac­ken i Väx­jö, Stads­bruk i Mal­mö, Stads­jord i Gö­te­borg och Eko-od­lar­na i Tel­ge är någ­ra ex­em­pel.

fick Stads­nä­ra Lant­gård i Lid­kö­ping ut­mär­kel­sen ”årets koo­pe­ra­tiv” för att de i sin verk­sam­het över­bryg­gar klyf­tan mel­lan stad och land och er­bju­der plat­ser för re­ha­bi­li­te­ring, ar­bets­trä­ning el­ler prak­tik.

FLE­RA 2016

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.