Gäc­da­fes­ti­va­len

Vi i Kista - - INSÄNDARE -

be­ty­der fest och gläd­je på ara­bis­ka, men skri­ven med so­ma­lisk stav­ning. Bok­sta­ven c hörs in­te.

är en ung­doms­fes­ti­val, som an­ord­nas sista helgen i au­gusti. För många är det förs­ta helgen ef­ter skol­start.

fes­ti­val ar­ran­ge­ras av fy­ra ung­do­mar, som al­la gått ar­ran­gör­soch le­dar­ut­bild­ning. De le­der i sin tur sex som­mar­job­ba­re.

GÄCDA GÄCDA ÅRETS

är al­ko­hol- och drog­fritt.

EVENEMANGET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.