93

Vi i Kista - - NYHETER -

FALL

av ska­de­gö­rel­se, bil­brand el­ler brand på an­nat for­don (ej mord­brand) äg­de rum i KistaRin­ke­by un­der 2016, en­ligt siff­ror från BRÅ. Mot­sva­ran­de siff­ra för Norr­malm är 1 fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.